Par mums


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts


Rekvizīti rēķiniem un pavadzīmēm

Maksātājs: Latvijas Universitāte (LU Latviešu valodas institūts)

Juridiskā adrese: Raiņa bulv.19, Rīga LV1586

Piegādes adrese: Kalpaka bulvāris 4, LV-1050

PVN Reģ. Nr.: LV 90000076669

IBAN LV13TREL915010W000000

Valsts kase

Kods TRELLV22XXX

 

Mājaslapa (no 2021. gada) - lavi.lu.lv