2016. gads


LU Latviešu valodas institūta izdevumi 2016. gadā


Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Sugasvārdi un īpašvārdi valodā un valodniecībā". Tēzes = International Scientific Conference „Common Nouns and Proper Names in Language and Linguistics" to commemorate the 143rd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 46. 

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF). 

ISBN 978-9934-18-121-4
***

3rd International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems". Abstracts. May 12-13, 2016. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2016, 33. 

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF). 
ISBN 978-9984-742-82-3


***

Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16.-17. gs.) : Historical dictionary of Latvian (16th-17th Centuries) : Historisches Wörterbuch des Lettischen (16.-17 . Jahrhundert).

Autori: Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa, Pēteris Vanags.

Vietne: http://tezaurs.lv/lvvv      

ISBN 978-9984-742-85-4 


***


Nītiņa, Daina. Jāņa Endzelīna lingvistiskie uzskati. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 208 lpp. 

ISBN 9789984742830

Satura rādītājs, priekšvārds

 

***

Avoti vēl neizsīkst. Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā. Sast. Anna Stafecka, Liene Markus-Narvila. Atb. red. Anna Stafecka. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 512 lpp. 

ISBN 978-9984-742-84-7

Saturs, ievads

 

***

Linguistica Lettica 24. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 384 lpp. 

ISSN 1407-1932

Satura rādītājs