2015. gads


LU Latviešu valodas institūta izdevumi 2015. gadā

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "Letonika un kultūru migrācija". = International Scientific Conference "Migration of Cultures" to commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Tēzes. = Abstracts. 2015. gada 23.-24. februāris. = 23-24 February, 2015. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 63. 

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF).

 

***

 

2nd International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems". Abstracts. May 14-15, 2015. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2015, 26. 

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF). 


***

LiLe23

Linguistica Lettica 23. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 432. 

Satura rādītājs


***

Onomastica Lettica 4

Onomastica Lettica, 4. laidiens. Atb. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 384. ***


Caur krāsu logu

Anitra Roze. Caur krāsu logu. Par krāsu nosaukumiem latviešu valodā. Zin. red. Ilga Jansone un Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 496.