2014. gads

LU Latviešu valodas institūta izdevumi 2014. gadā


Priekšvāks LL22

Linguistica Lettica 22. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Dzintra Bonda (ASV), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Linda Šokija (Lielbritānija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 400.

Satura rādītājs (pdf)

 

***

Caur vārdu birzi


Aina Blinkena. Caur vārdu birzi. Darbu izlase. Sast. Ina Druviete, Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 592. 

Satura rādītājs, priekšvārds (pdf)


***

Ne tikai gramatika

Daina Nītiņa. Ne tikai gramatika: rakstu izlase. Sast. autore. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 496.

Satura rādītājs, priekšvārds (pdf)


***

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets. Sast. Ina Druviete; atb. red. Sarmīte Lagzdiņa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 351. 

Satura rādītājs (pdf)


***

Onomastikas pētījumi

Onomastikas pētījumi / Onomastic Investigations. Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli / Proceedings of the International Scientific Conference to commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe. Atb. red.: Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 392.

Satura rādītājs (pdf)


***

Rigas spätmittelalterliche Personennamen

Renāte Siliņa-Piņķe. Rigas spätmittelalterliche Personennamen. / Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung 7. Herausgegeben von Silvio Blendler. Hamburg: Baar-Verlag, 2014, S. 220.

http://www.baar-verlag.com/en/Books/Rigas-spaetmittelalterliche-Personennamen.html