2012. gads


LU Latviešu valodas institūta izdevumi 2012. gadā:


BVA Leksika 1 Flora        BVA Leksika 1 Flora


Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / The Atlas of the Baltic Languages
.
Leksika / Leksika / Lexis. 1 Flora. Sastādītājas / Sudarytojas / Editing by: Danguolė Mikulėnienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Recenzenti / Recenzentai / Reviewers: Prof.habil.dr. Zigmas Zinkevičius, Dr.habil.philol. Ojārs Bušs. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012.

CD-rom

Satura rādītājs

***

Linguistica Lettica 20

Linguistica Lettica. Rakstu krājums. 20. laidiens.
 (Atb. red. O. Bušs) Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 352.

Satura rādītājs

***

Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte. Valodniecības raksti.

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte". Valodniecības raksti.
Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 432.

Satura rādītājs

***

Drezena konf anotācijas 2012

E. Drezena (1892-1937) piemiņai veltītā 3. STARPTAUTISKĀ TERMINOLOĢIJAS KONFERENCE AKTUĀLĀS TENDENCES TERMINOLOĢIJAS TEORIJĀ UN PRAKSĒ / The 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on TERMINOLOGY CURRENT TRENDS IN TERMINOLOGY THEORY AND PRACTICE in commemoration of E. Drezen's 120th anniversary. REFERĀTU ANOTĀCIJAS / ANNOTATIONS. 25.-26.10.2012. Rīga: LZA; LU LaVI, 44. (lejuplādēt pdf)

***

Terminoloģijas Jaunumi_17_2012

Terminoloģijas Jaunumi Nr
. 17. Sast. un zin. red. Valentīna Skujiņa. Rīga: LZA, LU Latviešu valodas institūts, 2012, 42. (lejuplādēt pdf)

***

International Scientific Conference „Onomastic investigations" to commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe (1912-1995), Latvian onomastician, 10-12 May, 2012. Abstracts (as submitted by the authors) Rīga, 2012. [50 printed copies]

Pieejamas tikai elektroniski. (lejuplādēt pdf)


***

Dambe Darbu izlase

Vallija Dambe "Darbu izlase". Sast. un zin. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 486.

Satura rādītājs
Priekšvārds 

***

Endzelīna konference 139_2012_Tēzes

LITERĀRĀ VALODA (STANDARTVALODA) VĒSTURISKĀ, NORMATĪVĀ UN SOCIOLINGVISTISKĀ SKATĪJUMĀ.
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 139. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 44. (lejuplādēt pdf)