2011. gads

K. Mīlenbahs Darbu izlase 2

Kārlis Mīlenbahs "Darbu izlase".
 Sast. Ina Druviete, zin. red. Sarmīte Lagzdiņa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 416.

Satura rādītājs (lejuplādēt pdf)
Priekšvārds (lejuplādēt pdf)

***

Strelēvica-Ošiņa Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza?

Dace Strelēvica-Ošiņa "Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza? Ieskats preskriptīvisma vēsturē, teorijā un praksē."
 Zin. red. Ina Druviete. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 320.

Satura rādītājs (lejuplādēt pdf)
Priekšvārds (lejuplādēt pdf)

***

Liepa Latvijas prese valoda

Dite Liepa "Latvijas preses valoda". Zin. red. Ina Druviete. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 296.

Satura rādītājs (lejuplādēt pdf)
Priekšvārds (lejuplādēt pdf)

***

Zemzare Darbu izlase

Daina Zemzare "Darbu izlase". Zin. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 560.

Satura rādītājs (lejuplādēt pdf)
Priekšvārds (lejuplādēt pdf)