LU LaVI grāmatas (2005-2021 )

2021

Berra, Solvita. (Burr Solvita) Idejas un ieteikumi uzņēmuma nosaukšanai. Metodiskā konsultante Sanda Rapa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2021, 42 lpp. ISBN 9789934580079. E-publikācija (pieejams LU repozitorijā)

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām". Tēzes = International Scientific Conference „Baltic onyms: from past to present" to commemorate the 148th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Sast. /Comp. by Kristīne Mežapuķe. Lit. red. /Eds.: Dace Strelēvica-Ošiņa (angļu val.); Laimute Balode (liet. val.). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2021, 49 lpp. ISBN 9789934580086. E-publikācija (pieejams: LU repozitorijā)


2020

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valoda sabiedrībā". Tēzes. 2020. gada 20.-21. februāris. Rīga = International Scientific Conference „Language in Society" to commemorate the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts. 20-21 February, 2020. Lit. red. / Eds.: Dite Liepa (latv. val.); Dace Strelēvica-Ošiņa (angļu val.); Regīna Kvašīte (liet. val.); Nadežda Kopoloveca (krievu val.). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 76 lpp. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF)

Bušmane, Brigita. Nīcas izloksnes vārdnīca (J-Ķ). Atb. red. Agris Timuška. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, XVI + 230 lpp. Tikai e-publikācija (lejuplādēt)

Onomastikas pētījumi II = Onomastic Investigations II. Starptautiskās zinātniskās konferences "Onomastikas pētījumi" (Rīga, 2018. gada 10.-12. maijs) rakstu krājums / Proceedings of the International Scientific Conference "Onomastic Investigations" (Riga, May 10-12, 2018). Eds.: Laimute Balode, Christian Zschieschang. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 344 lpp. ISBN 9789934580031.

Berra, Solvita (Solvita Burr). Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 296 lpp. ISBN 9789934580055.

Berra, Solvita (Solvita Burr). Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē. Populārzinātnisks izdevums valodniecībā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 240 lpp. ISBN 9789934580062. E-publikācija (pieejams LU repozitorijā)

 

2019

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "Vārds. Nozīme. Vārdnīca". Tēzes. 2019. gada 21.-22. februāris : International Scientific Conference "Word. Meaning. Dictionary" to commemorate the 146th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts. 21-22 February, 2019 Rīga. Sast. / Ed. Agris Timuška. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019, 66 lpp. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF)

Bušs, Ojārs. Mozaīka: onīmu un apelatīvu cilme, nozīme, lietojums. Darbu izlase. Sast. Ilga Jansone, Marita Silkāne. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019, 544 lpp.

Linguistica Lettica, 27. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019, 200 lpp. ISSN 1407-1932.

 

2018

Balodis, Pauls. Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš... Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija. Atb. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 640 lpp.

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valoda daudzveidībā". Tēzes = International Scientific Conference „Language in its diversity" to commemorate the 145th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 78 lpp. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF).

International Scientific Conference 'Onomastic Investigations', Riga, May 10-12, 2018. Abstracts. Ed. by Sanda Rapa and Anta Trumpa. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2018, 144 p. E-publikācija (lejuplādēt PDF)

5th International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems", Riga, May 17-18, 2018. Abstracts. Ed. by Juris Grigorjevs, Inese Indričāne and Jana Taperte. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2018, 69 p. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF).

Nacionālās identitātes sociolingvistiskie aspekti : Sociolinguistic Aspects of National Identity. Rakstu krājums. Zin. red. Ina Druviete. Rec.: Regīna Kvašīte, Dite Liepa, Ilze Oļehnoviča. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 352 lpp.

Onomastica Lettica. 5. laidiens. Zinātnisko rakstu krājums. Atb. red. Sanda Rapa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 296 lpp.

Linguistica Lettica, 26. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija), Ilga Jansone (Latvija), Daiva Sinkevičūte-Villanueva-Svensone, Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 488 lpp. 

 

2017

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un teksts". Tēzes = International Scientific Conference „Word and Text" to commemorate the 144rd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 50 lpp. Tikai e-publikācija (lejuplādēt  PDF).

Rūķe-Draviņa, Velta. Darbu izlase. Sast. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 800 + 16 lpp. Sākumlapas, ceļa vārdi, satura rādītājs, priekšvārds, dzīvesgājums un devums valodniecībā

4th International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems". Abstracts. May 11-12, 2017, Riga. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2017, 28 lpp. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF).

Blinkena, Aina. Caur vārdu birzi : darbu izlase II. Sast.: Ina Druviete, Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 400 lpp. 

Balode, Sarmīte; Jansone Ilga. Kalnienas izloksnes vārdnīca. 1. sējums. Rec.: Dr. philol. Ieva Ozola (LiePU), Dr. philol. Lembits Vaba (Igaunija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 648 lpp.

Balode, Sarmīte; Jansone Ilga. Kalnienas izloksnes vārdnīca. 2. sējums. Rec.: Dr. philol. Ieva Ozola (LiePU), Dr. philol. Lembits Vaba (Igaunija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017,  720 lpp.

Latvijas vietvārdu vārdnīca. Saba-Sēža-. Sastādījušas: Laimute Balode (*Saba-"Saušķu-"), Dzintra Hirša (Saûta-"Sēža-"); iekļauti arī materiāli no Jāņa Endzelīna manuskripta. Atbildīgās redaktores: Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa, Sanda Rapa. Rec.: Dr. philol. Lembits Vaba, Dr. philol. Anna Vulāne. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017. - LXXXII + 382 lpp.

Bušmane, Brigita. Nīcas izloksnes vārdnīca (A-I). Atb. red. Agris Timuška. Rec.: Dr. philol. Juris Baldunčiks, Ventspils Augstskola (Latvija), Dr. philol. Regīna Kvašīte (Regina Kvašytė), Šauļu Universitāte (Lietuva), Dr. philol. Vilma Šaudiņa, Daugavpils Universitāte (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, XXXVIII + 887 lpp. Tikai e-publikācija (lejuplādēt Sākumlapas, priekšvārds, īsas ziņas par izloksni, vārdnīcas uzbūve, šķirkļi ar A (Ā), B, C, Č, D, E (Ē), F, G, Ģ, H, I (Ī).

Linguistica Lettica 25. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija), Ilga Jansone (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 446 lpp. 

2016

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Sugasvārdi un īpašvārdi valodā un valodniecībā". Tēzes = International Scientific Conference „Common Nouns and Proper Names in Language and Linguistics" to commemorate the 143rd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 46. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF).

3rd International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems". Abstracts. May 12-13, 2016. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2016, 33. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF). 

Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16.-17. gs.) : Historical dictionary of Latvian (16th-17th Centuries) : Historisches Wörterbuch des Lettischen (16.-17 . Jahrhundert). Autori: Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa, Pēteris Vanags. Vietne: http://tezaurs.lv/lvvv    

Nītiņa, Daina. Jāņa Endzelīna lingvistiskie uzskati. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 208 lpp. 

Avoti vēl neizsīkst. Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā. Sast. Anna Stafecka, Liene Markus-Narvila. Atb. red. Anna Stafecka. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 512 lpp. 

Linguistica Lettica 24. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 384 lpp. Satura rādītājs

 

2015

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "Letonika un kultūru migrācija". = International Scientific Conference "Migration of Cultures" to commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Tēzes. = Abstracts. 2015. gada 23.-24. februāris. = 23-24 February, 2015. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 63. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF).

 

2nd International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems". Abstracts. May 14-15, 2015. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2015, 26. Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF). 

Linguistica Lettica 23. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 432. Satura rādītājs

Onomastica Lettica, 4. laidiens. Atb. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 384. 
Satura rādītājs, priekšvārds


Anitra Roze. Caur krāsu logu. Par krāsu nosaukumiem latviešu valodā. Zin. red. Ilga Jansone un Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 496. Satura rādītājs, priekšvārds


2014

LU Bibliotēkas veidota izstāde par LU intelektuālajiem sasniegumiem publikācijās (2014. gads)

Linguistica Lettica 22. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Dzintra Bonda (ASV), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Linda Šokija (Lielbritānija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 400. 

Aina Blinkena. Caur vārdu birzi. Darbu izlase. Sast. Ina Druviete, Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 592.

Daina Nītiņa. Ne tikai gramatika: rakstu izlase. Sast. autore. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 496.

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets. Sast. Ina Druviete; atb. red. Sarmīte Lagzdiņa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 351.

Onomastikas pētījumi / Onomastic Investigations. Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli / Proceedings of the International Scientific Conference to commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe. Atb. red.: Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 392.

Renāte Siliņa-Piņķe. Rigas spätmittelalterliche Personennamen. / Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung 7. Herausgegeben von Silvio Blendler. Hamburg: Baar-Verlag, 2014, S. 220.  

http://www.baar-verlag.com/en/Books/Rigas-spaetmittelalterliche-Personennamen.html

 

2013

Baltu valodu atlants = Baltų kalbų atlasas = The Atlas of the Baltic Languages : Leksika = Leksika = Lexis 1 : Flora. 2. papildināts izdevums. / Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Rec. = Rec. = Rev. Prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, Dr. habil. philol. Ojārs Bušs. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 568. 

Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 71.


Latviešu valodas dialektu atlants. Fonētika. Apraksts, kartes un to komentāri. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 304.

Latviešu valodas gramatika. Autori: Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze Lokmane, Dace Markus, Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Valkovska, Anna Vulāne. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 1024.

Latvijas vietvārdu vārdnīca. R. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013. - LXXI + 537 lpp. / Sastādījuši: Laimute Balode, Dzintra Hirša, Ojārs Bušs; iekļauti arī materiāli no Jāņa Endzelīna manuskripta. Atbildīgais redak­tors O. Bušs.

Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums. Sast. Iveta Pūtele. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 176.

Linguistica Lettica 21. Atb. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 304.2012

Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / The Atlas of the Baltic Languages. Leksika / Leksika / Lexis. 1 Flora. Sastādītājas / Sudarytojas / Editing by: Danguolė Mikulėnienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Recenzenti / Recenzentai / Reviewers: Prof.habil.dr. Zigmas Zinkevičius, Dr.habil.philol. Ojārs Bušs. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012.
CD-rom

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 20. laidiens. Redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (atbildīgais redaktors), Ina Druviete, Trevors Fennels (Austrālija), Ilga Jansone, Daina Nītiņa, Anna Stafecka, Agris Timuška, Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Šveice), Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 352.

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte". Valodniecības raksti. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 432.

E. Drezena (1892-1937) piemiņai veltītā 3. STARPTAUTISKĀ TERMINOLOĢIJAS KONFERENCE AKTUĀLĀS TENDENCES TERMINOLOĢIJAS TEORIJĀ UN PRAKSĒ / The 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on TERMINOLOGY CURRENT TRENDS IN TERMINOLOGY THEORY AND PRACTICE in commemoration of E. Drezen's 120th anniversary. REFERĀTU ANOTĀCIJAS / ANNOTATIONS. 25.-26.10.2012. Rīga: LZA; LU LaVI, 44.

Terminoloģijas Jaunumi Nr. 17. Rīga: LZA, LU Latviešu valodas institūts, 2012, 42.

International Scientific Conference „Onomastic investigations" to commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe (1912-1995), Latvian onomastician, 10-12 May, 2012. Abstracts (as submitted by the authors) Rīga, 2012. [50 printed copies] Pieejamas tikai elektroniski. (lejuplādēt PDF)

Vallija Dambe. Darbu izlase. Sast. un zin. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 486.

LITERĀRĀ VALODA (STANDARTVALODA) VĒSTURISKĀ, NORMATĪVĀ UN SOCIOLINGVISTISKĀ SKATĪJUMĀ. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 139. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 44.

2011

Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase. Sast. Ina Druviete, zin. red. Sarmīte Lagzdiņa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 416.

 

Dace Strelēvica-Ošiņa. Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza? Ieskats preskriptīvisma vēsturē, teorijā un praksē. Zin. red. Ina Druviete. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 320.

Dite Liepa. Latvijas preses valoda. Zin. red. Ina Druviete. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 296.

Daina Zemzare. Darbu izlase. Zin. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 560.

Valodas elementu cilme un attīstība. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 36.

2010

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 19. laid. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010, 376.

Anta Trumpa. Adjektīvu semantiskā diferenciācija latviešu un lietuviešu valodā. Zin. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010, 400.

Latvijas vietvārdu vārdnīca. Pracirika- - Puožu-. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010, 472.

Baltistu kongress. Rīga, 27.09.2010-30.09.2010 XI Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī. Rīga: LU, LU Latviešu valodas institūts. 2010, 207.

Ina Druviete. Skatījums. Valoda. Sabiedrība. Politika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.

Andrejs Bankavs, Ilga Jansone. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010, 326.

Stendes izloksnes vārdu krājums - Wortschatz der Mundart von Stenden. Kārļa Draviņa vācu valodā rakstīto manuskriptu papildinājuši un rediģējuši Brigita Bušmane un Agris Timuška. - LU Latviešu valodas institūts, 2010, XXXV+743 lpp. (lejuplādēt PDF)

2009

Alvils Augstkalns. Darbu izlase. Sast. Ilga Jansone, Ieva Breņķe, Rūta Augstkalna. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 559.

Baltu valodu atlants : prospekts = Baltų kalbų atlasas : prospektas = Atlas of the Baltic Languages : a prospect. Sastādītājas un ievada autores Anna Stafecka (Latvija), Danguolė Mikulėnienė (Lietuva). Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. Lietuvių kalbos institutas. Rīga / Vilnius: LU, LKI, LU Latviešu valodas institūts, 2009, 184.

Ojārs Bušs, Vineta Ernstsone. Latviešu valodas slenga vārdnīca. 2. izd. Red. Ineta Balode. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009, 574.

Mīlenbahs Kārlis. Darbu izlase. Sast. Ina Druviete, zin red. Sarmīte Lagzdiņa. 1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 432.

Vineta Poriņa. Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: individuālais un sociālais bilingvisms Latvijā. Zin. konsultante Baiba Metuzāle-Kangere. Recenzentes Zaiga Ikere, Maija Brēde. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 208.

Valda Salmiņa. Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 192.

Sinoles grāmata. Sast. un zin. red. Anna Stafecka. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 389.

Terminoloģija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 136. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Sast. Valentīna Skujiņa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 44.

2008

Sarmīte Balode. Kalnienas grāmata. Zin. red. Anna Stafecka. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 560+XXXII.

Ojārs Bušs. No ģermānismiem līdz superlatīvam. Zin. red. Dr. habil. philol. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 400.

Sofija Dravniece. Dundagas izloksnes teksti. Zin. red. Brigita Bušmane. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 232.

Juris Grigorjevs. Latviešu valodas patskaņu sistēmas akustisks un auditīvs raksturojums. Zin. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 232.

Sarma Kļaviņa. Latviešu valodas pētnieki. No klaušu laikiem līdz savai valstij. Recenzenti: Dr. hist. h.c., Dr. habil. chem. Jānis Stradiņš, Dr. habil. philol. Ilga Jansone. Rīga: RaKa, 2008, 289.

Ineta Kurzemniece. Žogu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. Zin. red. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 256+XVI.

Sarmīte Lagzdiņa. Sedmalis Uldis. Silikātu materiālu ķīmijas un tehnoloģijas termini. Vārdnīca latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Red. M. Gulbe Rīgas Tehniskā universitāte. Silikātu materiālu institūts. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, 267.

Latviešu valodas gramatika: koncepcija, prospekts, atsevišķu nodaļu pirmvarianti, diskusijas materiāli. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. Izdevuma atbildīgā redaktore LZA akadēmiķe, Dr. habil. philol. Ilga Jansone, recenzents Dr. habil. philol. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 368.

Linda Lauze. Izpētes materiāla vākšana sociolingvistikā: metodiski norādījumi. Latvijas Universitāte Latviešu valodas institūts, Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedra. Recenzenti Dr. habil. philol. Ina Druviete, Dr. soc. Tālis Tīsenkopfs. Liepāja: LiePA, 2008, 64.

Letonikas otrais kongress: valodniecības raksti - 1. Sast. Brigita Bušmane. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, LU aģentūra „LU Latviešu valodas institūts", Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2008, 352.

Letonikas otrais kongress: valodniecības raksti - 2. Sast. Valentīna Skujiņa. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, LU aģentūra „LU Latviešu valodas institūts", Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2008, 304.

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 17. laid. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 319.

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 18. laid. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 238.

No skaņas un burta līdz tekstam un korpusam. Sinhronija un diahronija: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 135. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs, Ojārs Bušs, Ilga Jansone, Dangole Mikulēniene, Anna Stafecka, Anta Trumpa, Edmunds Trumpa, Lembits Vaba. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 51.

2007

Antons Breidaks. Darbu izlase 1. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 608.

Antons Breidaks. Darbu izlase 2. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 628.

Brigita Bušmane. Piena vārdi. Piena produktu nosaukumi latviešu valodā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 514.

Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība 2. Nelokāmās vārdšķiras. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 472.

Marta Strautiņa. Mārcienas izloksne. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 224.

Inese Ēdelmane, Ārija Ozola. Latviešu valodas augu nosaukumi. Pielikums. Augu nosaukumu alfabētiskais rādītājs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 223.

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Aptuveni 2000 terminu latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Sastādījis autoru kolektīvs V. Skujiņas vadībā. Vārdnīca apstiprināta LZA Terminoloģijas komisijā. Vārdnīcas autori: O. Bušs, D. Joma, A. Kalnača, I. Lokmane, D. Markus, I. Pūtele, V. Skujiņa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 623.

Eponīmu vārdnīca. Sast. Baiba Bankava. Zin. konsultants Dr. habil philol. Andrejs Bankavs. Recenzente Dr. habil. philol. Aina Blinkena. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2007, 175.

Onomatica Lettica. Rakstu krājums, 3. laid. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. Redakcijas kolēģija Ojārs Bušs, Dzintra Hirša, Ilga Jansone, angļu un vācu valodas tekstu redaktors Agris Timuška. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 367.

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 16. laid. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 364.

Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā. Sociolingvistika un sinhronā valodniecība. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 134. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.Redakcijas kolēģija: Ina Druviete, Dzintra Hirša, Miroslavs Jankovjaks, Ilga Jansone, Daiga Joma, Regīna Kvašīte. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007, 78.

2006

Ojārs Bušs, Vineta Ernstsone. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Red. Ineta Balode. Rīga: Norden AB, 2006, 574.

Rūdolfs Grabis. Darbu izlase. Redakcijas kolēģija: Aina Blinkena, Brigita Bušmane, Ilga Jansone, Kornēlija Pokrotniece, Valentīna Skujiņa. Rīga: LU Latviešu valodas institūs, 2006, 286.

Latvijas vietvārdu vārdnīca Pilaci- - Pracapole. Sast. Valija Dambe, iekļaujot arī materiālus no Jāņa Endzelīna manuskripta. Atb. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU aģentūra „LU Latviešu valodas institūts", 2006, LXI +352.

Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti. Redakcijas komiteja: Saulvedis Cimermanis, Ilga Jansone, Tālavs Jundzis, Regīna Kvašīte, Dace Markus, Anatolijs Nepokupnijs, Jānis Stradiņš. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006, 384.

Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Beiträge zum 4. Internationalen Kongress der Dialektologen und Geolinguisten. Procédé des 4-éme congrés international des dialectologues et géolinguistes. Материалы IV Международного конгресса диалектологов и геолингвистов. Edited by Agris Timuška. Editorial board: Agris Timuška, Aleksey Andronov, Andrejs Bankavs, Ojārs Bušs, Ilga Jansone, Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka. Riga: Latvian Language Institute, University of Latvia, 2006, 558.

Valentīna Skujiņa. Salikteņi G. Manceļa vārdnīcā „Lettus" un krājumā „Phraseologia Lettica". Rīga: LU aģentūra „LU Latviešu valodas institūts", 2006, 217.

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 15. laid. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2006, 247.

Valodas struktūra un valodas vienību funkcijas. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 133. dzimšanas dienas atceres starptautiskās konferences materiāli. Redakcijas kolēģija: Ilga Jansone, Regīna Kvašīte, Ilga Migla, Anatolijs Nepokupnijs, Vineta Poriņa, Ieva Zuicena. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2006, 56.

2005

Juris Baldunčiks, Kornēlija Pokrotniece. Svešvārdu vārdnīca. Vairāk nekā 10 000 citvalodu cilmes vārdu un terminoloģisku vārdkopu. Rīga: Jumava, 2005, 646.

Latviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts. Atbildīgā redaktore Dr. habil. philol. Elga Kagaine. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2005, 360.

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 14. laid. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2005, 349.

Vladimirs Lopatins, Ludmila Lopatina: Русско-латышский толковый словарь. Krievu-latviešu vārdnīca ar skaidrojumiem un piemēriem. Papildināta ar latviešu-krievu vārdnīcu. Vairāk par 70 000 vārdu un izteicienu. Tulkotājas I. Ozoliņa, I. Zuicena, L. Oldere. Москва: Русский язык, 2001, Zvaigzne ABC, 2005, 1247.

Valodu kontakti un mijiedarbība. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2005. gada 22. - 23. februāris. Redakcijas kolēģija: Brigita Bušmane (atb. redaktore), Ojārs Bušs, Ilga Jansone, Anna Stafecka, Ieva Zuicena. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2005, 72.

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisko rakstu krājums. 1. Atb. red. Sarmīte Lagzdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 112.

 

 
Plašāku informāciju par izdevumiem skatīt kārtotu apakšnodaļās pa gadiem.