2018. gads

Balodis, Pauls. Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš... Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija. Atb. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 640 lpp.

ISBN 9789984742922

Sākumlapas, priekšvārds, ievads, summary.

 

***

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valoda daudzveidībā". Tēzes = International Scientific Conference „Language in its diversity" to commemorate the 145th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 78 lpp. 

ISBN 9789984742960

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF).

 

***

International Scientific Conference 'Onomastic Investigations', Riga, May 10-12, 2018. Abstracts. Ed. by Sanda Rapa and Anta Trumpa. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2018, 144 p. 

ISBN 9789984742977 (grāmata), ISBN 9789984742984 (e-grāmata). 

(lejuplādēt PDF)

 

***

5th International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems", Riga, May 17-18, 2018. Abstracts. Ed. by Juris Grigorjevs, Inese Indričāne and Jana Taperte. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2018, 69 p. 

ISBN 9789984742991 

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF).


***

Nacionālās identitātes sociolingvistiskie aspekti : Sociolinguistic Aspects of National Identity. Rakstu krājums. Zin. red. Ina Druviete. Rec.: Regīna Kvašīte, Dite Liepa, Ilze Oļehnoviča. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 352 lpp.

ISBN 9789934580000

 

***

Onomastica Lettica. 5. laidiens. Zinātnisko rakstu krājums. Atb. red. Sanda Rapa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 296 lpp.

ISBN 9789984742939

 

***

Linguistica Lettica, 26. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija), Ilga Jansone (Latvija), Daiva Sinkevičūte-Villanueva-Svensone, Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 488 lpp. 

Satura rādītājs