2017. gads

LU Latviešu valodas institūta izdevumi 2017. gadā

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un teksts". Tēzes = International Scientific Conference „Word and Text" to commemorate the 144rd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 50 lpp. 

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF)


***

Rūķe-Draviņa, Velta. Darbu izlase. Sast. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 800 + 16 lpp.  ***

4th International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems". Abstracts. May 11-12, 2017, Riga. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2017, 28 lpp. 
 
ISBN 9789984742885
Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF)

*** Blinkena, Aina. Caur vārdu birzi : darbu izlase II. Sast.: Ina Druviete, Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 400 lpp.
 
ISBN 9789984742892***

Balode, Sarmīte; Jansone Ilga. Kalnienas izloksnes vārdnīca. 1. sējums. Rec.: Dr. philol. Ieva Ozola (LiePU), Dr. philol. Lembits Vaba (Igaunija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 648 lpp.

ISBN 9789984742908

Sākumlapas, priekšvārds, vārdnīcas uzbūve, ziņas par izloksni u.c.

***

Balode, Sarmīte; Jansone Ilga. Kalnienas izloksnes vārdnīca. 2. sējums. Rec.: Dr. philol. Ieva Ozola (LiePU), Dr. philol. Lembits Vaba (Igaunija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017,  720 lpp.

ISBN 9789984742915

 

***


Latvijas vietvārdu vārdnīca. Saba-Sēža-. Sastādījušas: Laimute Balode (*Saba-"Saušķu-"), Dzintra Hirša (Saûta-"Sēža-"); iekļauti arī materiāli no Jāņa Endzelīna manuskripta. Atbildīgās redaktores: Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa, Sanda Rapa. Rec.: Dr. philol. Lembits Vaba, Dr. philol. Anna Vulāne. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017. - LXXXII + 382 lpp.

ISBN 9789984742946

Priekšvārds, vārdnīcas struktūra u. c.

 

***

Bušmane, Brigita. Nīcas izloksnes vārdnīca (A-I). Atb. red. Agris Timuška. Rec.: Dr. philol. Juris Baldunčiks, Ventspils Augstskola (Latvija), Dr. philol. Regīna Kvašīte (Regina Kvašytė), Šauļu Universitāte (Lietuva), Dr. philol. Vilma Šaudiņa, Daugavpils Universitāte (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, XXXVIII + 887 lpp. 

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF)

Sākumlapas, priekšvārds, īsas ziņas par izloksni, vārdnīcas uzbūve.

Šķirkļi ar A (Ā), BCČDE (Ē), FGĢHI (Ī)

ISBN 9789984742953

 

***

 Linguistica Lettica 25. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija), Ilga Jansone (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 446 lpp.