Kontakti


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

Atrašanās vieta:
Latvijas Zinātņu akadēmijas 8. un 9. stāvs, 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Tālrunis:
+371 67227696

E-pasts:
latv@lza.lv


Direktore:                                                             
Dr.philol. Sanda Rapa 
tel. +371 67227696, +371 67213606
e-pasts: sanda.rapa@lu.lvsanda.rapa@inbox.lv

Direktores vietniece:
Dr. philol. Solvita Berra
e-pasts: solvita.poseiko@gmail.com  

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja: 
Dr.philol. Anna Stafecka
915. istaba
tel. +371 67226345
e-pasts: anna.stafecka@inbox.lv  

Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece:
Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe
914. istaba
tel. +371 67213606
e-pasts: silaziiile@gmail.com

Darbinieki:


Mg. paed.   Gunita Arnava   zin. asistente   gunita.arnava@gmail.com   t. 67213606
                 
Dr. philol.    Laimute Balode   vad. pētniece   balode@mappi.helsinki.fi    
                 
Dr. habil. philol.    Brigita Bušmane   pētniece (Dr.)   brigita.busmane@inbox.lv  
                 
Mg. hum.   Anete Daina   zin. asistente   anetedaina@inbox.lv    
                 
Dr. habil. philol.   Ina Druviete   vad. pētniece   ina.druviete@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Veronika Dundure   zin. asistente        
                 
Dr. philol.   Anna Frīdenberga   pētniece (Dr.)   anna_f@inbox.lv    
                 
    Kristīne Gailuma   zin. asistente        
                 
Dr. philol.   Juris Grigorjevs   vad. pētnieks   jugrig@latnet.lv,
juris.grigorjevs@lu.lv
 
                 
Mg. hum. antropoloģijā   Anna Elizabete Griķe   zin. asistente   anna_elizabete.grike@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Inese Indričāne   pētniece (Dr.)   inese.indricane@lu.lv  
                 
Dr. habil. philol.   Irēna Ilga Jansone   vad. pētniece   ilgajan@lza.lv,
irena_ilga.jansone@lu.lv
 
                 
Mg. hum.   Santa Jērāne   zin. asistente   sj@inbox.lv    
                 
Mg. hum.   Agita Kazakeviča   zin. asistente   agita.kazakevica@gmail.com    
                 
Dr. philol.   Igors Koškins   vad. pētnieks   igors.koskins@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Regina Kvašyte   pētniece (Dr.)        
                 
Mg. hum.   Sintija Ķauķīte   zin. asistente   sintijakaukite@inbox.lv    
                 
Dr. philol.   Dite Liepa   pētniece (Dr.)   dite.liepa@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Zenta Liepa   zin. asistente        
                 
Dr. philol.   Liene Markus-Narvila   pētniece (Dr.)   liemarnar@gmail.com    
                 
Mg. hum.   Kristīne Mežapuķe   zin. asistente   kristine@mezapuke.lv    
                 
Dr. philol.   Ilga Migla   pētniece (Dr.)   ilga.migla@inbox.lv    
                 
    Anete Ozola   zin. asistente        
                 
Dr. philol.   Solvita Berra   vadošā pētniece, direktores vietniece   solvita.poseiko@lu.lv    
                 
Mg. hum.   Vija Požarnova   zin. asistente  
   
                 
Dr. philol.   Sanda Rapa   direktore,
pētniece (Dr.)
  sanda.rapa@lu.lv, sanda.rapa@inbox.lv   t. 67213606
                 
Dr. philol.   Renāte Siliņa-Piņķe   vad. pētniece   silaziiile@gmail.com,
renate.silina-pinke@lu.lv
  t. 67213606
                 
Mg. hum.   Marita Silkāne   zin. asistente,
izpilddirektore
  marita.silkane@lu.lv   t. 67227696
                 
Mg. philol.   Elga Skrūzmane   zin. asistente   elgas@inbox.lv  
                 
Dr. philol.   Anna Stafecka   vad. pētniece   anna.stafecka@inbox.lv,
anna.stafecka@lu.lv
  t. 67226345
                 
Dr. philol.   Dace Strelēvica-Ošiņa   pētniece (Dr.)   dacestre@inbox.lv    
                 
    Evija Šmatova   zin. asistente        
                 
    Arturs Eduards Šmatovs   zin. asistents        
                 
Mg. hum.   Ilze Štrausa   zin. asistente   ilze54321@inbox.lv    
                 
Mg. hum.   Jana Taperte   zin. asistente   jana.taperte@gmail.com    
                 
Dr. philol.   Agris Timuška   pētnieks (Dr.)   agris.timuska@vvc.gov.lv    
                 
Dr. philol.   Anta Trumpa   vad. pētniece   antat@latnet.lv   t. 67213606
                 
Dr. habil. philol.   Pēteris Vanags   vad. pētnieks   peteris.vanags@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Daira Vēvere   zin. asistente        
                 
Dr. philol.   Anna Vulāne   vad. pētniece    annavul@gmail.com