Kontakti


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

Atrašanās vieta:
Kalpaka bulvāris 4 (111. istaba, 308. istaba), Rīga, LV-1050
E-pasts: latv@lza.lv


Direktore:                                                             
Dr.philol. Sanda Rapa
Kalpaka bulvāris 4, 308. istaba 
e-pasts: sanda.rapa@lu.lv

Direktores vietniece:
Dr. philol. Solvita Berra
e-pasts: solvita.poseiko@lu.lv

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja: 
Dr. philol. Solvita Berra
e-pasts: solvita.poseiko@lu.lv

Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece:
Dr. philol. Anta Trumpa
e-pasts: anta.trumpa@lu.lv

Darbinieki:


Mg. paed.   Gunita Arnava   zin. asistente   gunita.arnava@lu.lv  
                 
Dr. philol.    Laimute Balode   vad. pētniece   laimute.balode@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Solvita Berra   vadošā pētniece, direktores vietniece   solvita.poseiko@lu.lv    
                 
Dr. habil. philol.    Brigita Bušmane   pētniece (Dr.)   brigita.busmane@lu.lv  
                 
Mg. hum.   Anete Daina   zin. asistente   anete.daina@lu.lv    
                 
Dr. habil. philol.   Ina Druviete   vad. pētniece   ina.druviete@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Veronika Dundure   zin. asistente   veronika.dundure@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Anna Frīdenberga   pētniece (Dr.)   anna.fridenberga@lu.lv    
                 
    Kristīne Gailuma   zin. asistente   kristine.gailuma@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Juris Grigorjevs   vad. pētnieks   juris.grigorjevs@lu.lv  
                 
Mg. hum. antropoloģijā   Anna Elizabete Griķe   zin. asistente   anna_elizabete.grike@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Inese Indričāne   pētniece (Dr.)   inese.indricane@lu.lv  
                 
Dr. habil. philol.   Irēna Ilga Jansone   vad. pētniece   irena_ilga.jansone@lu.lv  
                 
Mg. hum.   Santa Jērāne   zin. asistente   santa.jerane@lu.lv    
                 
Mg. hum.   Agita Kazakeviča   zin. asistente   agita.kazakevica@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Igors Koškins   vad. pētnieks   igors.koskins@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Regina Kvašyte   pētniece (Dr.)   regina.kvasyte@lu.lv    
                 
Mg. hum.   Sintija Ķauķīte   zin. asistente   sintija.kaukite@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Dite Liepa   pētniece (Dr.)   dite.liepa@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Zenta Liepa   zin. asistente   zenta.liepa@lu.lv    
                 
 Dr. philol.   Liene Markus-Narvila    pētniece (Dr.)   liene.markus-narvila@lu.lv    
                 
Mg. hum.   Kristīne Mežapuķe   zin. asistente   kristine@mezapuke.lv    
                 
Dr. philol.   Ilga Migla   pētniece (Dr.)   ilga.migla@lu.lv    
                 
Bc. philol.   Anete Ozola   zin. asistente   anete.ozola@lu.lv    
                 
Mg. hum.   Vija Požarnova   zin. asistente   vija.pozarnova@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Sanda Rapa   institūta direktore,
vadošā pētniece
  sanda.rapa@lu.lv  
                 
Dr. philol.   Renāte Siliņa-Piņķe   vad. pētniece   renate.silina-pinke@lu.lv  
                 
Mg. hum.   Marita Silkāne   zin. asistente,
izpilddirektore
  marita.silkane@lu.lv  
                 
Mg. philol.   Elga Skrūzmane   zin. asistente   elga.skruzmane@lu.lv  
                 
Dr. philol.   Anna Stafecka   vad. pētniece   anna.stafecka@lu.lv  
                 
Dr. philol.   Dace Strelēvica-Ošiņa   pētniece (Dr.)   dace.strelevica-osina@lu.lv    
                 
    Evija Šmatova   zin. asistente   evija.smatova@lu.lv    
                 
    Arturs Eduards Šmatovs   zin. asistents   arturs_eduards.smatovs@lu.lv    
                 
Mg. hum.   Ilze Štrausa   zin. asistente   ilze.strausa@lu.lv    
                 
Mg. hum.   Jana Taperte   zin. asistente   jana.taperte@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Agris Timuška   pētnieks (Dr.)   agris.timuska@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Anta Trumpa   vad. pētniece   anta.trumpa@lu.lv  
                 
Dr. habil. philol.   Pēteris Vanags   vad. pētnieks   peteris.vanags@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Daira Vēvere   zin. asistente   daira.vevere@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Anna Vulāne   vad. pētniece   anna.vulane@lu.lv