Konferences

 

LU Latviešu valodas institūta organizētās zinātniskās konferences, semināri 


2016. gads

Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas 

Līdzorganizatori: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra

Semināra norises laiks: 2016. gada 14. janvāris

Semināra norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte (Visvalža iela 4a, Letonikas auditorija - 305. telpa)*****


Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “SUGASVĀRDI UN ĪPAŠVĀRDI VALODĀ UN VALODNIECĪBĀ

Norises laiks: 22.-23. februārisIELŪGUMS (grāmatu atvēršanas svētki)
 
*****


“Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei veltīta zinātniska konference

Līdzorganizatori: Valsts valodas komisija, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte

Konferences norises laiks: 2016. gada 15. aprīlis

Konferences norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zāle

PROGRAMMA

 

*****

3. starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas"

Konferences norises laiks: 12.-13.maijs

Konferences darba valoda: angļu

Uzstāšanās ilgums: 20 min (15 min. referāts, 5 min diskusija)  


UZAICINĀJUMS

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA

PROGRAMMA 

KONFERENCES TĒŽU KRĀJUMS (e-publikācija)

Skatīt arī sadaļu Aktualitātes un Izdevumi.