Konferences

 

LU Latviešu valodas institūta organizētās zinātniskās konferences, semināri 


2016. gads

Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas 

Līdzorganizatori: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra

Semināra norises laiks: 2016. gada 14. janvāris

Semināra norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte (Visvalža iela 4a, Letonikas auditorija - 305. telpa)*****


Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “SUGASVĀRDI UN ĪPAŠVĀRDI VALODĀ UN VALODNIECĪBĀ

Norises laiks: 22.-23. februārisIELŪGUMS (grāmatu atvēršanas svētki)
 
*****


“Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei veltīta zinātniska konference

Līdzorganizatori: Valsts valodas komisija, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte

Konferences norises laiks: 2016. gada 15. aprīlis

Konferences norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zāle

PROGRAMMA

 

*****

3. starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas"

Konferences norises laiks: 12.-13.maijs

Konferences darba valoda: angļu

Uzstāšanās ilgums: 20 min (15 min. referāts, 5 min diskusija)  


UZAICINĀJUMS

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA

PROGRAMMA 

KONFERENCES TĒŽU KRĀJUMS (e-publikācija)

2015. gads

Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas 

Līdzorganizatori: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra

Semināra norises laiks: 2015. gada 16. janvāris

Semināra norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte (Visvalža iela 4a, Letonikas auditorija - 305. telpa)

PROGRAMMA    

                                     
           
*****  

 

"Senie un mūsdienu raksti" Zinātniska konference, veltīta valodnieka un kultūrvēsturnieka Konstantīna Karuļa simtgadei

Konferences norises laiks: 10. februāris*****  

 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "LETONIKA UN KULTŪRU MIGRĀCIJA"

Konferences norises laiks: 23.-24. februāris

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu


Uzstāšanās ilgums: 20 min (15 min. referāts, 5 min. diskusija)


DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA

PROGRAMMA 

KONFERENCES TĒŽU KRĀJUMS (e-publikācija) 
*****  


Valodniecei Elgai Kagainei veltīts piemiņas pasākums

Norises laiks: 10. aprīlis, plkst. 13:00

Vieta: Turnas tautas nams

Piedalās: Dr. habil. Ilga Jansone, E.Kagaines māsīcas Vija Irkle un Mārīte Sīpola

 

Valkas novada mājaslapa http://valka.lv/aktualitates/pec-vietas/ergemes-pagasta/riko-pieminas-pasakumu-novadniecei-elgai-kagainei/

 

 
*****  

 

2. starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas"

Konferences norises laiks: 14.-15.maijs

Konferences darba valoda: angļu

Uzstāšanās ilgums: 20 min (15 min. referāts, 5 min diskusija)  

UZAICINĀJUMS

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA

PROGRAMMA

TĒŽU KRĀJUMS

 

 
*****  


Starptautisks zinātnisks seminārs "Korpuss. Leksikogrāfija. Valodas vēsture"

Norises laiks: 26. jūnijs

Līdzorganizatori: LU Latviešu valodas institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra

PROGRAMMA 


 
*****  


Letonikas 6. kongresa Valodniecības sekcija "Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā"

Norises laiks: 11. septembris

Darba valoda: latviešu

UZAICINĀJUMS

PIETEIKUMA ANKETA

PROGRAMMA (06.2015.) 


Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt.

 

 
*****
 
   
20. starptautiskā zinātniskā konference "Teksts: lingvistika un poētika", veltīta Jona Jablonska 155. dzimšanas dienai.


 
Norises laiks: 11. decembris 

 
Norises vieta: Šauļu universitāte

 
Darba valodas: lietuviešu, latviešu, angļu, krievu

 
Organizatori: 
Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes Lietuviešu valodniecības un komunikācijas katedra
LU Latviešu valodas institūts
 

 
Uzaicinājums un pieteikuma anketa LVLTEN   

PROGRAMMA
 

 
Skatīt arī sadaļu Aktualitātes un Izdevumi.