Konferences

 

LU Latviešu valodas institūta organizētās zinātniskās konferences, semināri 

2017. gadsStarptautiska zinātniska konference
"Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam",
kas veltīta Veltas Rūķes-Draviņas simtgadei.

Konferences norises laiks: 2017. gada 25. un 26. janvāris

Konferences tematika
  • bērna valoda
  • rakstnieks un valoda
  • dialektoloģija un ģeolingvistika
  • citas ar Veltas Rūķes-Draviņas darbību saistītas tēmas
Pieteikums konferencei tiek gaidīts ne vēlāk kā līdz 2016. gada 15. decembrim uz adresi latv@lza.lv.                            

UZAICINĀJUMS/DALĪBNIEKA ANKETA

PROGRAMMA 


 
Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiska zinātniska konference
 “Vārds un teksts”.

Konferences norises laiks: 2017. gada 22.–23. februāris

Dalībnieka pieteikuma anketa un tēzes (2500–3000 rakstu zīmes) tiek gaidītas līdz 2016. gada 20.decembrim pa e-pastu latv@lza.lv.2016. gads

Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas 

Līdzorganizatori: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra

Semināra norises laiks: 2016. gada 14. janvāris

Semināra norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte (Visvalža iela 4a, Letonikas auditorija - 305. telpa)*****


Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “SUGASVĀRDI UN ĪPAŠVĀRDI VALODĀ UN VALODNIECĪBĀ

Norises laiks: 22.-23. februārisIELŪGUMS (grāmatu atvēršanas svētki)
 
*****


“Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei veltīta zinātniska konference

Līdzorganizatori: Valsts valodas komisija, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte

Konferences norises laiks: 2016. gada 15. aprīlis

Konferences norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zāle

PROGRAMMA

 

*****

3. starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas"

Konferences norises laiks: 12.-13.maijs

Konferences darba valoda: angļu

Uzstāšanās ilgums: 20 min (15 min. referāts, 5 min diskusija)  


UZAICINĀJUMS

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA

PROGRAMMA 

KONFERENCES TĒŽU KRĀJUMS (e-publikācija)


*****

Starptautiska zinātniska konference "Kultūru migrācija - četru virzienu modelis"

Konferences norises laiks: 16. novembris

Konferences norises vieta: Akadēmijas laukums 1, 2. stāvs, Senāta zāle


PROGRAMMASkatīt arī sadaļu Aktualitātes un Izdevumi.