Konferences

 

LU Latviešu valodas institūta organizētās zinātniskās konferences, semināri 

2017. gadsStarptautiska zinātniska konference
"Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam",
kas veltīta Veltas Rūķes-Draviņas simtgadei.

Konferences norises laiks: 2017. gada 25. un 26. janvāris

Konferences tematika
  • bērna valoda
  • rakstnieks un valoda
  • dialektoloģija un ģeolingvistika
  • citas ar Veltas Rūķes-Draviņas darbību saistītas tēmas
Pieteikums konferencei tiek gaidīts ne vēlāk kā līdz 2016. gada 15. decembrim uz adresi latv@lza.lv.                            

UZAICINĀJUMS/DALĪBNIEKA ANKETA

PROGRAMMA 


 
Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiska zinātniska konference
 “Vārds un teksts”.

Konferences norises laiks: 2017. gada 22.–23. februāris

Dalībnieka pieteikuma anketa un tēzes (2500–3000 rakstu zīmes) tiek gaidītas līdz 2016. gada 20.decembrim pa e-pastu latv@lza.lv.

Skatīt arī sadaļu Aktualitātes un Izdevumi.