Terminologa un interlingvista E. Drezena (1892–1937) 120 gadu piemiņai veltītā 3. starptautiskā terminoloģijas konference (STK-3) „AKTUĀLAS TENDENCES TERMINOLOĢIJAS TEORIJĀ UN PRAKSĒ”

3. starptautiskās terminoloģijas konferences mērķis: turpināt starptautisko institūciju IITF, INFOTERM, EAFT iniciēto un pirms 20 gadiem aizsākto latviskas izcelsmes terminologa un interlingvista Ernesta Drezena (Drēziņa) piemiņai veltīto STK tradīciju, sekmēt starptautisko sadarbību terminoloģijas jomā un apzināt latviešu izcelsmes zinātnieku devumu pasaules zinātnē un kultūrā.


Ernests Drezens

Liepājnieks Ernests Drezens (sākotnējā uzvārda forma - Drēziņš). 

  • Ievērojams latviešu izcelsmes terminologs, interlingvists.
  • Iesaistījies esperanto kustībā.
  • Esperantistu savienības ģenerālsekretārs.
  • Aktīvs sabiedriskais darbinieks.
  • Enciklopēdiski izglītota personība.
  • Tehnisko augstskolu profesors.
  • Veicis pētījumus terminzinātnē, mehānikā, lingvistikā, lietvedībā, standartizācijā.
  • Poliglots ar 8 valodu prasmi.

Foto no mājaslapas http://eo.wikipedia.org/wiki/Ernest_Drezen, kur interesenti var iepazīties ar plašāku informāciju par E. Drezenu esperanto valodā.

 
Konferences tēmas:
• terminoloģija ES tulkojumos,
• nacionālo un internacionālo terminu izvēles faktori un kritēriji,
• jauno tehnoloģiju izmantošana terminoloģijas resursu veidošanā un izplatīšanā,
• normas aspekti un interlingvistika.

Darba valodas: latviešu, angļu.

Konference notiek 2012. gada 25.–26. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, 3. stāva zālē.


Konferences programma
(lejuplādēt pdf).

Izmaiņas programmā! 
Ceturtdien, 25. oktobrī
plkst. 13.20–13.40
Māra Baltiņa (referāts "Terminoloģijas tradīcijas konceptuālā izpratne") vietā uzstāsies Margarita Želve ar referātu "Ernesta Drezena interlingvistiskie pētījumi".Referātu anotācijas (lejuplādēt pdf).

atpakaļ