Latviešu valodas gramatika

Klajā nācis Latviešu valodas gramatikas 2. izdevums. Autori: Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze Lokmane, Dace Markus, Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Valkovska, Anna Vulāne.


Latviešu valodas gramatika


Grāmatu iespējams iegādāties LU Akadēmiskā apgāda grāmatu kioskā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.


LU Akadēmiskais apgāds

LU LaVI 2013. gadā izdotās grāmatasatpakaļ