Valdība atbalsta Ministru kabineta balvas piešķiršanu.

2014. gada 11. novembrī Latvijas Republikas valdības augstāko apbalvojumu - Ministru kabineta balvu - pasniegs piecām izcilām personībām:


1) Akadēmiskā rakstu krājuma „Latvieši un Latvija" redakcijas kolēģijai: Ilgai Jansonei, Tālavam Jundzim, Viktoram Hausmanim, Maijai Kūlei, Andrejam Vaskam un Guntim Zemītim par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas letonistikas izveidē un četru sējumu akadēmiskā rakstu krājuma „Latvieši un Latvija" sastādīšanu.

2) Latvijas Radio korim un Valsts kamerorķestrim „Sinfonietta Rīga" par izcilu ieguldījumu Latvijas profesionālās mūzikas nozarē un sasniegumiem starptautiskā kontekstā;

3) Horeogrāfei, tautas deju ansambļa „Zelta Sietiņš" vadītājai, dejas mākslas pedagoģei, kino jomas darbiniecei Baibai Rasmai Šteinai par izcilu ieguldījumu dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un tālāknodošanā, par profesionālo darbību kino nozarē;

4) Režisorei, producentei Dzintrai Gekai-Vaskai par ilggadēju ieguldījumu uz Sibīriju no 1941. līdz 1949.gadam izsūtīto Latvijas iedzīvotāju likteņstāstu pētīšanā un atspoguļošanā Latvijā un aiz tās robežām;

5) Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietniekam, Kārtības policijas pārvaldes priekšniekam pulkvedim Aleksandram Bukēvičam par priekšzīmīgu un profesionālu darbu, nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.Informācijas avots: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-atbalsta-ministru-kabineta-balvas-pieskirsanu-piecam-izcilam-personibam.
atpakaļ