Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi.

2014. gada 7. un 8. novembrī LU Humanitāro zinātņu fakultātē notiek profesores Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai veltīta starptautiska zinātniska konference "Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi".

Konferencē ar referātiem piedalīsies arī LU Latviešu valodas institūta dialektologi un valodas vēstures pētnieki. Vadošā pētniece Ilga Jansone iepazīstinās klātesošos ar faunas semantikas mājvārdiem Vidzemē, vadošā pētniece Anna Stafecka stāstīs par M.Rudzītes lomu baltu valodu atlanta tapšanas pirmsākumos. Vadošā pētniece Brigita Bušmane informēs par leksēmas "pantāgs" lietojumu latviešu valodas izloksnēs, savukārt vadošā pētniece Anta Trumpa un zinātniskā asistente Anna Frīdenberga savā kopreferātā skatīs vārda "nabags" lietojuma specifiku latviešu valodas senajos tekstos (16.–18. gs.). Pētniece Liene Markus-Narvila klausītājiem piedāvās ieskatu Bārtas izloksnes adverbu daudzveidībā, bet Everitas Andronovas referāts veltīts Georgam Dreselim un "Svētai bērnu mācībai". Konferences noslēguma sēdē vadošā pētniece Laimute Balode sniegs ziņas par somugru cilmes hidronīmu izplatību Latvijā un Lietuvā.

Plašāka informācija meklējama LU mājalapā.
atpakaļ