LZA Terminoloģijas komisijas Valodniecības terminoloģijas apakškomisija (ValTAK)

2014. gada 4. jūnijā tika izveidota LZA Terminoloģijas komisijas Valodniecības terminoloģijas apakškomisija (ValTAK).

Par apakškomisijas priekšsēdētāju ievēlēta Dr. philol. Anna VULĀNE.atpakaļ