Rakstu izlases "Ne tikai gramatika" atvēršanas svētki.

2014. gada 20. maijā LU Latviešu valodas institūta Domes zālē notika Dr. habil. philol. Dainas Nītiņas rakstu izlases "Ne tikai gramatika" atvēršanas svētki.


Ne tikai gramatika

Rakstu izlasē apkopoti, autoresprāt, nozīmīgākie dažādos laikposmos publicētie 38 raksti, kā arī divi pirmpublicējumi - apcerējums par latviešu valodas darbības vārdiem un referāts par zinātniskās un skolas gramatikas attieksmēm. 

Raksti kārtoti pēc to publicēšanas hronoloģijas un satura šādās nozarēs: latviešu valodniecības vēsture; gramatika; rakstnieka valoda; stilistika, pragmatika un valodas kultūras jautājumi.
 
Rakstu izlasei pievienots autores nozīmīgāko publikāciju saraksts, kā arī alfabētisks personu rādītājs.

Tā kā autores uzskati par latviešu valodas mācīšanas metodiku ietverti galvenokārt mācību grāmatās un dažādos mācību līdzekļos un ir tikai daži publicēti īsraksti un referātu tēzes. Rakstu izlasē nav veidots metodikai veltīts rakstu kopojums.

Dažādos laikposmos (kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem līdz 21. gs. sākumam) tapušās publikācijas liecina par autores uzskatu dinamiku, par pārmaiņām valodas faktu analīzes metodikā un to interpretācijā.  Pasākums fotogrāfijās skatāms mājaslapas sadaļā "Galerijas".


atpakaļ