Rigas spätmittelalterliche Personennamen (Personvārdi viduslaiku Rīgā)

Izdevniecībā Baar-Verlag Hamburgā (Vācijā) klajā nākusi LU Latviešu valodas institūta pētnieces Renātes SILIŅAS-PIŅĶES monogrāfija par personvārdiem viduslaiku Rīgā "Rigas spätmittelalterliche Personennamen".


Rigas spätmittelalterliche Personennamen
Personvārdiem ir cieša saikne ar lejasvācu personvārdiem, jo vācu tirgotāji, amatnieki un garīdznieki veidoja tā laika avotos biežāk minēto pilsētnieku augstāko un vidējo slāni. 
Monogrāfijā atrodams valodnieciski un prosodiski apstrādāts vēsturiskajos viduslaiku Rīgas avotos fiksēto personvārdu materiāls. 
Grāmata palīdz vieglāk atklāt gan vācbaltu vēsturi – to saikni ar vietējiem iedzīvotājiem un kaimiņiem –, gan arī vācbaltu valodas vēsturi. Īpaši vērtīga šī grāmata būs ģermānistiem, vēsturniekiem un baltistiem.

Izdota sērijā „Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung 7”.

ISBN 9783935536073


Grāmatas atvēršanas svētki notiks 23. aprīlī plkst. 16:00 LU Latviešu valodas institūta Domes zālē (LZA 9.stāvs).

Visi laipni gaidīti!


Izdevniecības Baar-Verlag mājaslapa: http://www.baar-verlag.com/en/Books/Rigas-spaetmittelalterliche-Personennamen.html


atpakaļ