Promocijas darbu aizstāvēs Sanda RAPA

2014. gada 25. februārī promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Latvijas Universitātes (LU) Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Sanda RAPA.


Vieta un laiks:
LU Humanitāro zinātņu fakultāte 
(Rīga, Visvalža iela 4a, 402. telpa; plkst. 14:30)


Tēma:
“Ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā” 


Recenzenti
Dr. habil. philol. Igors Koškins
Dr. habil. philol. Zaiga Ikere
Dr. philol. Dzintra Lele-Rozentāle.atpakaļ