"Valodas leksiskā sistēma: teorija un prakse"

LU HZF LBN Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra aicina piedalīties LU 72. konferences Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcijā "Valodas leksiskā sistēma: teorija un prakse", kas veltīta valodnieces Alīses Lauas (1914–1994) 100 gadu jubilejai.


Norises laiks: 31.01.2014.; sākums plkst. 9:00

Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte (Visvalža 4a, 204.auditorija)


PROGRAMMA


atpakaļ