Noslēgusies Latviešu valodas institūta pētnieces stažēšanās Amerikā

Noslēgusies no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 14. jūnijam ilgusī LU Latviešu valodas institūta pētnieces Solvitas Pošeiko stažēšanās Vašingtonas Universitātē, Sietlā (ASV).

Tās mērķis bija apzināt Vašingtonas Universitātes bibliotēkas iespaidīgos krājumus, studēt jaunāko literatūru sociolingvistikā un valodas pedagoģijā, lai iegūtos materiālus izmatotu savos pēcdoktorantūras projektā topošajos darbos (monogrāfija “Pilsētu lasāmā grāmata: lingvistiskās ainavas tekstu valoda, saturs un forma” un populārzinātnisks izdevums “Latviešu valodas apguve pilsētas ielās"). 

Kopš 2019. gada janvāra Solvita Pošeiko ir Sociolingvistikas laboratorijas biedre, kas dod iespēju sekot līdzi sociolingvistikas attīstībai Amerikā. 
Te Solvita Pošeiko piedalījās iknedēļas semināros par dažādiem valodniecības jautājumiem, tāpat arī prezentēja savu pēcdoktorantūras projektu un zinātniski pētnieciskās intereses.


Plašāk skatīt projekta aktualitāšu sadaļā.atpakaļ