Grāmatas “Mozaīka: onīmu un apelatīvu cilme, nozīme, lietojums” atvēršanas svētki

17. maijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā tiks atvērta LU Latviešu valodas institūta sagatavotā starptautiski atzīta valodnieka, onomasta Dr. habil. philol. Ojāra Buša 75 gadu atcerei veltīta darbu izlase “Mozaīka: onīmu un apelatīvu cilme, nozīme, lietojums”.

Izlases sastādītāju vēlme ir iepazīstināt ar institūta ilggadēja darbinieka, erudītas personības Ojāra Buša pēdējos divdesmit pētnieka mūža gados tapušajām publikācijām, kā arī atsevišķiem pirmpublicējumiem, kas dažādu iemeslu dēļ iepriekš nav bijuši publicēti. 

Darbu izlase izceļas ar tēmu dažādību, kas bija jo īpaši raksturīga Ojāra Buša pētījumos šajā laika posmā. Tajā iekļauts vērtīgs materiāls somugristikas un baltistikas studiju programmās studējošiem, somugristikas, onomastikas, leksikogrāfijas pētniekiem Latvijā un ārzemēs, kā arī jebkuram somugristikas tēmas interesentam.

Raksti apkopoti septiņās sadaļās: (1) Onomastikas teorētiskie jautājumi, (2) Somugrismi, (3) Antroponīmija. Zoonīmija, (4) Toponīmija. Hidronīmija, (5) Urbanonīmija, (6) Ergonīmija, (7) Apelatīvi. Izlasi papildina Ojāra Buša piemiņai veltītie kolēģu raksti Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas un citos izdevumos.

Sastādītājas izsaka pateicību LU Akadēmiskās attīstības projektu komisijai un LU prorektorei humanitāro un izglītības zinātņu jomā Inai Druvietei par iespēju sagatavot un publicēt šo darbu, kā arī visiem kolēģiem, kuru viedais padoms lieti noderēja darba tapšanas gaitā.

Visi laipni aicināti!


atpakaļ