Grāmata par daudzvalodību Baltijas valstīs

21. februārī akadēmiķa Jāņa Endzelīna konferencē tika prezentēta prof. Sanitas Lazdiņas un Heiko F. Martena redakcijā tapusī grāmata par daudzvalodību Baltijas valstīs “Multilingualism in the Baltic States”.


Vienas no divpadsmit grāmatā iekļautajām nodaļām autore ir LU Latviešu valodas institūta pētniece, sociolingviste Solvita Pošeiko. 

Šajā nodaļā (Glocal Commercial Names in the Linguistic Landscape of the Baltic States) pētniece raksturo komerciālos nosaukumus glokalizācijas kontekstā. 

Vispirms S. Pošeiko  teorētiski aplūko, kuri lingvistiskie elementi  norāda uz globalizācijas ietekmi uz lokālo vidi (Baltijas valstu pilsētu ainavu) un kas uzņēmumu nosaukumos ataino orientēšanos tikai uz vietējo sabiedrību, izceļot lokāli nozīmīgas idejas un vērtības. Tāpat pētniece diskutē par glokāliem nosaukumiem, kas ir funkcionāli vietējiem iedzīvotājiem, bet arī saprotami ārzemju viesiem vai sadarbības partneriem ārvalstīs. Praktiskajā daļā S. Pošeiko analizē globālo un lokālo elementu klātbūtni un mijiedarbību uzņēmumu nosaukumos Baltijas valstīs, izvēršot atsevišķu piemēru interpretāciju. 

Kopumā nodaļa būs saistoša ikvienam, kam interesē valodas situācija Baltijas valstu pilsētu publiskajā telpā, jo īpaši onomastiskajā ainavā. Taču tā noderēs arī tiem, kam pētnieciskās intereses ir saistītas ar onīmiem, valodu kontaktiem, valodas spēli un vārdu daudznozīmību.


Plašāk par grāmatu: https://www.palgrave.com/us/book/9781137569134[Relīzi sagatavoja Solvita Pošeiko]

atpakaļ