"Vārds. Nozīme. Vārdnīca". Starptautiska zinātniska konference.

Šonedēļ 21. un 22. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā (3. stāvs, Portretu zāle) norisināsies LU Latviešu valodas institūta rīkota akadēmiķa Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atcerei veltīta ikgadēja starptautiska zinātniska konference "Vārds. Nozīme. Vārdnīca".

Divās dienās būs iespēja noklausīties 26 referātus par dažādām valodniecībā aktuālām tēmām, ko prezentēs Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Polijas un Vācijas kolēģi. 
Sev saistošu klausāmvielu konferencē varēs rast gan frazeoloģijas, terminoloģijas un leksikoloģijas speciālisti, gan onomasti, sociolingvisti un visi interesenti, kam rūp valodas un tās bagātības saglabāšanas un attīstības tendenču pētīšanas jautājumi.
Tāpat konferences pirmajā dienā ar priecīgu gandarījumu par paveikto prezentēsim institūta žurnāla "Linguistica Lettica" kārtējo (26.) laidienu un valodniekiem, īpaši sociolingvistiem, turpmākiem pētījumiem aktuālu Sanitas Lazdiņas un Heiko Martena redakcijā tapušu izdevumu par daudzvalodību Baltijas valstīs "Multilingualism in the Baltic States".

Visi laipni aicināti!

Plašākam ieskatam

http://www.lulavi.lv/konferences

https://www.palgrave.com/us/book/9781137569134


atpakaļ