Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas

2019. gada 11. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (305. telpā) notiks starptautisks zinātnisks seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas” (sākums plkst. 10.00).


Seminārā ar referātiem uzstāsies arī LU Latviešu valodas institūta darbinieki.

Vadošā pētniece Dr. philol. Anta Trumpa 
Blēži un liekuļi latviešu valodas senajos tekstos: nozīmes pārmaiņa?

Pētniece Dr. philol. Anna Frīdenberga 
Reduplikācija Georga Manceļa sprediķos

Vadošā pētniece Dr. habil. philol. Ilga Jansone
Turnas ezeru grupa: pārsteigumi un mīklas

Vadošais pētnieks Dr. habil. philol. Pēteris Vanags 
"Latviešu draugu biedrības" devums latviešu rakstu valodas normēšanā


Programma


atpakaļ