Seminārs "Latviešu lingvistikas aktualitātes"

Latviešu valodas institūta Zinātniskā padome 19. decembrī plkst. 11.00 rīko semināru “Latviešu lingvistikas aktualitātes”.


Norises vieta – Akadēmijas laukums 1, 9. stāvs
Ziņojuma ilgums – 15 min.


Ziņo Dr. philol. prof. Igors Koškins 
Latviešu valodas dialektālie slāvismi diahroniskā skatījumā.


Jautājumi, diskusijas.

atpakaļ