Seminārs "Latviešu lingvistikas aktualitātes"

Latviešu valodas institūta Zinātniskā padome 17. decembrī plkst. 11.00 rīko semināru “Latviešu lingvistikas aktualitātes”.

Norises vieta – Akadēmijas laukums 1, 9. stāvs
Individuālā ziņojuma ilgums – 15 min.


Valts Ernštreits
Lībiešu valodas elektroniskie rīki.

Uldis Ivars Jānis Balodis 
Pieredze izzūdošo valodu pētniecībā.

Renāte Blumberga 
Darbs arhīvos lībiešu valodas materiālu vākšanā un sagatavošanā.

Gunta Kļava 
Valodas situācijas pētījumi valodas politikas īstenošanai.

Pēteris Vanags 
Leksēmu cilmes apraksta principi LVVV.

Regīna Kvašyte 
Par sastatāmajiem latviešu un lietuviešu terminoloģijas pētījumiem.

Dite Liepa 
Nacionālās identitātes atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos.  

atpakaļ