Starptautisks zinātnisks seminārs “Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”

2018. gada 12. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notiks starptautisks zinātnisks seminārs “Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”.


Seminārā ar referātiem uzstāsies arī LU Latviešu valodas institūta darbinieces – vadošā pētniece Dr. habil. philol. Ilga Jansone (Formants -ing 17.–19. gadsimta apelatīvos un onīmos) un pētniece Dr. philol. Anna Frīdenberga (Darinājumu grupa ar vārdiem laime un nelaime senajos tekstos).


Programmaatpakaļ