Terminoloģija, valodas kultūra un prakse

2017. gada 2. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēžu zālē (2. stāvs) notiks LU Latviešu valodas institūta organizēta Dr. habil. philol. Valentīnas Skujiņas 80 gadu jubilejas atceres zinātniska konference "Terminoloģija, valodas kultūra un prakse".

PROGRAMMA


Dr. habil. philol. Valentīnas Skujiņas

(02.10.1937–27.04.2015)

 80 gadu jubilejas atceres zinātniska konference

 

Terminoloģija, valodas kultūra un prakse

Rīga, Akadēmijas laukums 1,  LZA Sēžu zāle (2. stāvs)

2017. gada 2. oktobris

 

Programma

 

9.30

Dalībnieku reģistrācija

 

Sēdi vada Iveta Pūtele, Māris Baltiņš

10.00

Konferences atklāšana

 

10.20–10.40

Iveta Pūtele

Valentīna Skujiņa un viņas devums latviešu terminoloģijā un valodniecībā

 

10.40.–11.00

Agita Kazakeviča, Gunita Arnava

Valentīnas Skujiņas devums latviešu valodas kultūras sekmēšanā

 

11.00–11.20

Juris Gunārs Pommers

Valentīna Skujiņa TK Spēkratu apakškomisijā

 

11.20–11.40

Linda Sirmā

V. Skujiņa, juridiskā terminoloģija un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi

 

11.40–12.00

Māris Baltiņš

Latviešu terminoloģijas vēsture un mūsdienas

 

 

12.00–12.20

 

Juris Baldunčiks

Dažas salikteņterminu veidošanās vēsturiskās īpatnības

 

12.20–13.00

Kafijas pauze

 

Sēdi vada Regīna Kvašīte, Juris Baldunčiks

13.00–13.20

Ineta Bernota

Kulinārijas reālijas Ernsta Glika tulkotajā Bībelē (1694)

 

13.2013.40

Zaiga Ikere

Filozofijas terminu tulkošana: filozofu jaunrade

 

13.4014.00

Helēna Gizeleza, Irina Kalinina, Jekaterina Čelnova

Ekvivalences aspekti ar dzimtes identitāti saistītajā terminoloģijā

 

14.0014.20

Aldis Lauzis

Terminu accuracy/Genauigkeit un precision/Präzision latviskošanas problēma

 

14.2014.40

 

Regīna Kvašīte

Termini ar komponentiem latv. valoda / liet. kalba: sastatāmais aspekts

 

14.4015.00

Anita Helviga

Terminoloģiskās leksikas marķēšana mūsdienu  leksikogrāfiskajos izdevumos

 

15.0015.20

Elīna Peina

Mūsdienu terminu vārdnīcu tematiskais raksturojums pārstāvēto zinātņu nozaru un tautsaimniecības jomu aspektā

 

 

15.30 Atceres pēcpusdiena LU Latviešu valodas institūta zālē (LZA augstceltnes 905. telpā)    

atpakaļ