Aicina pieteikties konferencei "Teksts: lingvistika un poētika 21"

2017. g. 13. oktobrī Šauļu universitātes Sociālo un humanitāro zinātņu un mākslu fakultātes Lietuviešu valodniecības, literatūras un komunikācijas katedra kopā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu rīko 21. starptautisko zinātnisko konferenci "Teksts: lingvistika un poētika", veltītu Aļģirda Žiljēna Greima 100. dzimšanas dienai.


Pieteikumu anketas un tēzes tiek gaidītas līdz 2. oktobrim uz e-pastu lklkk@su.lt.

Referātu tematika

 • tekstu semiotika,
 • tekstu poētikas analīze,
 • tekstu tipoloģija; 
 • teksta līmeņu kodificēšana; 
 • stils, apakšstils, žanrs (specifika, izteiksme); 
 • mākslinieciskie, nemākslinieciskie teksti; 
 • runātais, rakstītais teksts (diskurss, komunikāts); 
 • „vīriešu”, „sieviešu” runa; 
 • teksti un konteksti; 
 • runas akti; 
 • teksta valodas ētika; 
 • teksta ģenerēšana un dekodēšana; 
 • teksta analīzes metodes, veidi; 
 • teksta tulkošana, rediģēšana, mācīšana; 
 • tekstu vēsture; 
 • konceptuālās metaforas u.c.

Tēzes (1200–2200 zīmes) lietuviešu, latviešu, angļu vai krievu valodā sūtīt pa e-pastu lklkk@su.lt (tēzes netiks rediģētas).

Uz zinātnisko referātu pamata sagatavotus un recenzentu pozitīvi novērtētus rakstus paredzams publicēt Šauļu universitātes Sociālo un humanitāro zinātņu un mākslu fakultātes zinātniskajā turpinājumizdevumā "Acta humanitarica universitatis Saulensis", kas ir iekļauts starptautiskās datubāzēs "Index Copernicus" un ,"MLA International Bibliography".

Vēlams sagatavotos rakstus iesniegt konferences dienā. 
(Rakstu noformēšanas noteikumi skatāmi:
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=19449&lang=lt)  

Konferences dalībmaksa 75 € maksājama reģistrējoties, dalības maksa ir maksa par publikāciju.

Konferences rīcības komitejas adrese: Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra, P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai. Tālr. (8 41) 59 57 85, e-pasts: lklkk@su.lt 


*** 

Konferences Teksts: lingvistika un poētika 21 dalībnieka anketa

Vārds, uzvārds

Adrese, tālrunis, e-pasts

Zinātniskais grāds 

Darbavieta, amats

Referāta nosaukums

Vai nepieciešams pasūtīt naktsmītnes (kopmītnē vai viesnīcā), kuros datumos?

Tēzes


atpakaļ