Priekšlasījums "Latviešu literārās valodas leksikas kartotēka – tās pagātne, tagadne un nākotne"

8. maijā plkst. 18.00 Rīgas Latviešu biedrības namā notiks Dr. philol. Ievas Zuicenas priekšlasījums "Latviešu literārās valodas leksikas kartotēka – tās pagātne, tagadne un nākotne".

Referente stāstīs par latviešu valodas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas problēmu un iepazīstinās ar kartotēkas saturu, tapšanas vēsturi un nākotnes iespējām.Avots: RLB LVAKatpakaļ