Vietvārdu talka - marta čaklākais talcinieks un krāšņākais novads

Pateicamies vietvārdu talkas dalībniekiem par entuziasmu, aizrautību un godaprātu! Jūsu pašaizliedzīgais darbs, kas ļauj saglabāt Latvijas valodas un dabas skaistumu, ir neatsverams. Katrs saglabātais vietvārds ir liela dāvana Latvijai, un katrs talcinieks ir pelnījis uzslavu.

Martā visvairāk vietvārdu reģistrējusi Sabīne Dzirkale (vairāk nekā 150 vietvārdu), bet par vietvārdiem bagātāko un krāšņāko novadu kļuvis Ogres novads (Lauberes pagasts) (vairāk nekā 100 vietvārdu).

Nu sācies jauns vietvārdu talkas mēnesis. 
Gaidīsim jaunus vietvārdu vākumus!


https://vietvardi.lv/talka/
http://www.lulavi.lv/datubazes/vietvardu-talkaatpakaļ