Zinātnisks seminārs “Latviešu lingvistikas aktualitātes”

27. martā LU Latviešu valodas institūta Domes zālē plkst. 12.00 notiks institūta Zinātniskās padomes rīkots zinātnisks seminārs “Latviešu lingvistikas aktualitātes”.


Ziņojumi

  • Anna Vulāne “Deminutīvs personas nominācijā: ieskats personvārdu hipokoristiku lietojumā”
  • Anete Daina “Kopīgais un atšķirīgais dažās Ziemeļvidzemes izloksnēs: Ērģeme, Vijciems, Strenču pilsēta”
  • Anda Kārkliņa “Pēdiņu semantika plašsaziņas līdzekļos”


atpakaļ