Diskusija "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA". LU Prioritārās pētniecības tēmas pirmā gada darba rezultāti un turpmākā virzība"

3. martā plkst. 10.00-13.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. telpā) LU 75. konferences ietvarā norisināsies seminārs / diskusija "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA". LU Prioritārās pētniecības tēmas pirmā gada darba rezultāti un turpmākā virzība".


Darbseminārā domu apmaiņu veidos:
 • Humanitāro zinātņu fakultātes pārstāvji: Ilze Rūmniece, Andra Kalnača, Jolanta Stauga, Ojārs Lāms;
 • Teoloģijas fakultātes pārstāvji: Dace Balode, Laima Geikina, Ralfs Kokins, Nils Konstantinovs, Valdis Tēraudkalns;
 • Filozofijas un socioloģijas institūta pārstāve Ella Buceniece;
 • Latviešu valodas institūta pārstāvji: Sanda Rapa, Juris Grigorjevs, Jana Taperte;
 • Latvijas vēstures institūta pārstāvji: Guntis Gerhards, Aija Jansone, Antonija Vilcāne;
 • Vēstures un filozofijas fakultātes pārstāvji: Valda Kļava, Vanda Visocka.

Jautājumu loks:
 • Humanitāru pētījumu ieguldījums
 • Starpdisciplinaritātes attīstīšanas iespējas
 • Jaunas sadarbības formas
 • Jauno pētnieku iesaiste
 • Pētniecības rezultātu pieejamība plašākai sabiedrībai


LU 75. konferences mājaslapa atrodama šeit.


atpakaļ