Starptautisks simpozijs “Smilts un stikls”

LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 2017. gada 3. un 4. martā Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences un Valsts pētījumu programmas projekta "GEO" ietvaros notiks starptautisks simpozijs “Smilts un stikls”. Sestdien, 4. martā, ar prezentācijām uzstāsies arī LU Latviešu valodas institūta darbinieces.

Vadošā pētniece Laimute Balode stāstīs par smiltīm un stiklu latviešu un citu tautu antroponīmijā, pētniece Sanda Rapa prezentēs savu pētījumu rezultātus par smiltīm Latvijas vietvārdos, bet vadošā pētniece Anna Stafecka dalīsies pārdomās par smilšu nosaukumiem latviešu valodas izloksnēs.


Programmas

Informācija LU mājaslapā: http://www.lu.lv/zinas/t/44919/



atpakaļ