Mākslīgā intelekta laboratorijai 25

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), viena no nozīmīgākajām organizācijām Latvijā, kas nodarbojas ar pētījumiem datorlingvistikā un valodu tehnoloģijās, februārī svin 25 gadu pastāvēšanas jubileju.

AiLab galvenais pētījumu virziens kopš darbības pirmsākumiem 1992. gadā ir bijusi datorlingvistika, kuras centrālā problēma ir dabiskās valodas formā izteiktas nozīmes datorizēta analīze, reprezentācija un sintēze. Laboratorijā tiek veikti pētījumi dažādās dabiskās valodas automatizētas apstrādes un mašīnmācīšanās jomās, piemēram, latviešu valodas runas atpazīšanā un sintēzē, teksta gramatiskajā un semantiskajā analīzē, kā arī tiek izstrādātas mašīnlasāmas vārdnīcas (populārākā no tām ir http://tezaurs.lv) un mašīnlasāmi runas un tekstu korpusi.

Pēdējo gadu laikā AiLab ir izveidojusies cieša sadarbība ar akadēmiskām un industriālām institūcijām un pētnieku grupām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Jubileju AiLab atzīmēs ar tradicionālo LU 75. konferences Datorlingvistikas sekciju, kur starp aktuāliem pētījumiem datorlingvistikā tiks sniegts arī atskats uz laboratorijas nozīmīgākajiem pētījumiem 25 gadu laikā. Tajā tiks stāstīts par jaunākajiem pētījumiem semantiskajā analīzē, mašīntulkošanā, valodas digitālo resursu veidošanā un izmantošanā, digitālajās humanitārajās zinātnēs.

Ar referātiem konferencē uzstāsies arī pārstāvji no AiLab sadarbības iestādēm: SIA "Tilde", nacionālās informācijas aģentūras LETA, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, LU LFMI Latviešu folkloras krātuves un Rīgas Stradiņa universitātes.

Konference notiks 16. februārī no plkst. 13.00 līdz 16.00, Raiņa bulvārī, 413. auditorijā (http://www.lu.lv/konference/programma/?session=321).

 

Informāciju sagatavoja Kristīne Pokratniece, AiLab

atpakaļ